Links - Linkkejä

Dog Clubs - Yhdistyslinkkejä

Kennels & Homepages - Kenneleitä & kotisivuja

Other - Muita Linkkejä

Reklamaatio-ohjausmalli

"Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saada asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)."