Our Philosophy - Filosofiamme

Poju aka Utamuutin Stardust Orion. Photo by Risto Heikkinen

Ihmisen ja eläimen suhde on täydellisin silloin kun heidän keskinäinen valintansa on ollut mahdollisimman mutkaton, perustunut ”vapaaseen valintaan” ja kompromisseja on tehty mahdollisimman vähän. Koskapa käytännön tasolla tällaisen toteuttaminen on varsin mahdotonta, on kasvattajan rooli tässä prosessissa erittäin tärkeä. Kasvattajan tehtävä on ymmärtää millaista rotua ja millaisia yksilöitä pennuista on kehittymässä. Samalla kasvattajan tulee tutustua potentiaaliseen pennun omistajaan ihmisenä ja ymmärtää hänen tarpeensa vaikka hän ei niitä itse aina osaisi täysin edes ilmaista ja löytää pentueesta hänelle sopiva pentu. Kun ihminen kokee tehneensä täydellisen valinnan ja löytäneen juuri sen oikean pennun itselleen, on se paras mahdollinen alku pennun ja omistajan suhteelle ja yhteiselle taipaleelle.


Kun tällainen ”täydellinen yhteys” syntyy se tarkoittaa sitä, että omistaja on aina valmis pitämään pentunsa puolia ja huolehtimaan sen tarpeista, sekä myös kestämään mahdollisia ”pettymyksiä” koiran osalta huomattavasti paremmin kuin sellainen joka kokee että valintahetkellä ei saanut sitä mitä
halusi. Lisäksi useimmiten kun koira kokee, että omistaja rakastaa sitä estoitta, on myös sen tarve suorittaa ja miellyttää omistajaansa ja ylittää omia rajojaan omistajansa kanssa vielä astetta pidemmälle. Näistä syntyy niitä menestystarinoita, joiden osana mekin kasvattajana haluamme olla.


Pennun kyselijöitä tulee vastaan paljon. Yleensä keskustelu lähtee väärille urille jo alkuunsa jos potentiaalista omistajaa kiinnostaa enemmän meistä epäoleelliset seikat, kuten koiran väri tai hinta. Tämä siksi,että esimerkiksi väri tai väritys on asia joka rajaa aivan liikaa vaihtoehtoja jo heti alkuunsa, kun kasvattajan pitää pystyä keskittymään muihin olennaisimpiin asioihin kuten koiran luonteeseen, aktiivisuustasoon ja kykyihin sekä henkisesti että fyysisesti. Koiran hinta on taas puolestaan sellainen asia, joka ei voi ostohetkellä olla se määräävä: tämä siksi että pentujemme
hinnat eivät poikkea alaskanmalamuuttien normihinnoista sekä myös siksi, että
pennun ostohinta on suhteessa aika pieni kustannus niille kaikille muille kustannuksille joihin pennun omistaja pitää olla varautunut. Jos myyntihinnasta on muodostumassa kynnys, herää kysymys onko omistajalla ylipäätään varaa pitää hyvää huolta koirasta sen alun ja koko sen elinajan ajan.


Meille kaikkein tärkeintä on, että pentu löytää sen sopivan omistajan ja hyvän kodin ja tämän varmistaaksemme olemme valmiit odottamaan ”sitä oikeaa” niin pitkään kuin tarpeellista. Meille on erittäin tärkeää nähdä tulevat pennun omistajat: luotamme faktojen lisäksi hyvin paljon myös tunteeseen mikä ihmisestä välittyy sekä siihen miten potentiaalinen omistaja kohtaa koirat ja pennun ja miltä pentu vaikuttaa mahdollisen omistajansa kanssa.

Halla aka Utamuutin Stardust Mimosa. Photo by Kaisa Salminen,

Meille ”vapaa tahto” kasvattajan ja pennun hankinnassa on erittäin tärkeää. Tämä tarkoittaa myös sitä ettemme erityisesti tarjoa emmekä kauppaa pentuja aikaisempien kasvattiemme omistajille. Meistä on tietenkin hienoa, jos edellisten kasvattiemme omistajat ovat edelleenkin kiinnostuneita uusista pentueistamme, mutta sen täytyy tapahtua heidän omasta tahdostaan, joten aloite on aina heidän. Emme myöskään ensisijaisesti käytä pentuja maksu- tai korvausvälineenä: jos aikaisemmassa pennussa on ollut kauppakirjan määrittämä virhe tai puute, niin puhumme mieluummin rahasta kuin toisesta tai tulevasta pennusta.


Joillekin kasvattajille sijoittaminen on varsin usein käytetty vaihtoehto. Me harvemmin turvaudumme tähän, sillä meillä useimmiten
pentueista jää itsellemme myös jalostusvaihtoehtoja. Jos meillä on ollut
pentueessa joku toinenkin lupaava narttu, olemme saattaneet keskustella mahdollisuudesta ”vuokrata” narttua jalostukseen, mutta hyvin harvoin olemme
tähän vaihtoehtoon päätyneet. Sijoitus ei kuitenkaan ole pois suljettu vaihtoehto, mutta näissä tapauksissa varaamme itsellemme vapauden ehdottaa ko. järjestelyä jos koemme sen tarpeelliseksi ja löydämme sopivan ehdokkaan sijoituskodiksi.

Huolimatta meidän omien koirien aktiivisesta testaamisesta myös kokeissa ja kisaurilla, on meille aina ensijaisesti pääasia että pentu saa HYVÄN KODIN, joka antaa koiralle aktiviteetteja niin fyysisesti kuin psyykkisesti ja joka ottaa huomioon malamuutin kaikki mutkikkaat luonteenpiirteet ja huumorin.

Connection between human and dog is most perfect when their mutual choice has been simple, based on “free will” and as little compromises as possible. Because it is pretty much impossible, breeder is playing very important role as enabler. Breeder’s
task is to understand the breed and the individual puppies are developing. At
the same time breeder must understand potential puppy owner as character and
understand her needs even sometimes owner is not able to express what she is
looking for, and find perfect puppy for new owner. When owner feels she has made
perfect choice and found just right puppy for herself, that is the best possible starting point for puppy and new owner’s journey together.


When this kind of “perfect match” is found it means that owner is always ready to stand by the puppy and take care of its needs, and handle also the disappointments adult dog might cause, much better than the owner who feels that she did not get exactly what she wanted. Additionally, when dog is getting unconditional love from its owner, it most likely has higher needs to please its owner and exceeds limits with her. This way success stories are created, the kind stories we want to be part of.

Halla aka Utamuutin Stardust Mimosa. Photo by Kaisa Salminen.

There are lot of puppy inquiries. Discussion starts in wrong way if prospective owner is more interested about some trivial things, like colour or price. Colour for example is often narrowing down the options too much in the beginning, when breeder should concentrate on more important attributes like dog’s temperament, activity level and abilities physically and mentally. Price is the thing, that should not be the decision factor, because firstly our prices do not deviate from Alaskan Malamute standard pricing and secondly sales price is only fraction of the cost puppy owner need to be prepared for the future. If price is becoming a decision factor, it is questionable if owner overall has afford to take care of the dog during its whole life time.

For us it is the most important, that puppy will find a good home and to secure this we are willing to wait for “the right one” as long as needed. For us it is very important to meet prospective puppy owners: we trust both facts but also feelings when observing potential owner to meet dogs and the puppy and what puppy thinks about the situation.

For us “free choice” related to breeder and puppy selection is very important. This means that we do not offer puppies or specially advertise them to our puppy owners. It is great if puppy owners are still interested of our puppies, but it has to happen based on their free will, so first contact comes always from their side. We will not typically use puppies as "money” or replacement: if in previous litter there has been anything to claim based on agreement, we more likely want to talk about money instead of another puppy.

Co-ownership is also one often used option. We will do this very seldom, because we often keep puppy/puppies for our own too. Sometimes we have discussed about the option to “lease” female for breeding, but in fact there are not that many such cases. Even said, co-ownership is not out of the question under right circumstances.

Despite of our own activeness to test and race with our dogs, the main thing is to find a GOOD HOME for puppy, such that will give it lot of both physical and mental activities and who can handle malamute complex character and unique sense of humour.

Siru aka Utamuutin Queen Merneith. Photo by Jani Vähäkangas